MOR95046

Morgana Junior / Major Folder Switch (Reset, Pulse, Stream)

To fit Morgana Junior or Morgana Major 904222.

Reset, pulse, stream switch

Part number: 95-046

Genuine Morgana